Dzień DobryKompleksowa realizacja inwestycji drogowych

Nasza firma wykonuje kompleksową realizację inwestycji drogowych.
Zajmujemy się odpowiednim przygotowaniem i zabezpieczeniem terenu
oraz wykonywaniem prac ziemnych związanych z wyrównywaniem i utwardzaniem podłoża.

Prowadzimy wszystkie etapy prac, aż po układanie nawierzchni.
Dzięki stałej, wykwalifikowanej kadrze jesteśmy w stanie uzyskiwać najwyższą jakość prac.
Dużą wagę przykładamy do wykorzystywania najlepszych dostępnych materiałów od sprawdzonych dostawców.
Ściśle przestrzegamy harmonogramów prowadzenia robót,
a realizowane przez nas inwestycje drogowe są zawsze kończone w przewidzianym w umowie terminie.

Kompleksowa budowa kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych

Zajmujemy się również budową od podstaw kanalizacji sanitarnych oraz deszczowych.
Wykonujemy kompleksowo niweletę terenu, wykopy oraz osadzenie rur wraz z studniami.
Roboty wykonywane są na najlepszych dostępnych materiałach, zgodnie z sztuką budowlaną.

Budowa ścieżek rowerowych

PRD KUHN proponuje wykonanie nawierzchni dla ścieżek rowerowych, zarówno w ramach realizacji całościowego zlecenia robót przy budowie fragmentu drogi, jak i jako oddzielnych inwestycji.
Budujemy drogi rowerowe w miastach i wzdłuż dróg przeznaczonych dla ruchu pojazdów samochodowych, z asfaltobetonu lub kostki brukowej.

Budowa parkingów i placów

Wykonujemy prace związane nawierzchniami na placach i parkingach.
Realizujemy zarówno zatoki postojowe przy drogach i ulicach, jak i samodzielne i wydzielone place parkingowe.
Jak również wykonujemy nawierzchnię na drogach wewnętrznych, dojazdowych i wjazdach na posesje

Do zobaczenia!
PRD KUHN Sp. z o.o.
ul. Tworkowska 48
47-450 Krzyżanowice


603 885 412
663 933 090

amprdkuhn@gmail.com